preskoči na sadržaj

Osnovna škola Kostrena

 > Natječaji
NATJEČAJI

Javni poziv za zapošljavanje stručnog suradnika/stručne suradnice - psihologa - uz podršku mjera aktivne politike za zapošljavanje - mjera za stjecanje prvog radnog iskustva - pripravništva Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 14. 11. 2018. 08:29

 [više]

Javni poziv za zapošljavanje stručnog suradnika/stručne suradnice - psihologa - uz podršku mjera aktivne politike za zapošljavanje - mjera za stjecanje prvog radnog iskustva - pripravništva Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 31. 10. 2018. 14:02

 [više]

Javni natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku na određeno, puno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 17. 10. 2018. 13:51

 [više]

Javni natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku na neodređeno, puno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 17. 10. 2018. 13:50

 [više]

Javni natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave na određeno, puno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 17. 10. 2018. 13:47

 [više]

Javni natječaj za radno mjesto učitelja/ice Engleskog jezika na određeno, nepuno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 20. 10. 2017. 14:31

 [više]

Javni natječaj za radno mjesto učitelja/ice Povijesti na određeno, puno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 20. 10. 2017. 14:30

 [više]

Javni natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku na određeno, puno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 20. 10. 2017. 14:29

 [više]

Javni natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave na određeno, puno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 20. 10. 2017. 14:25

 [više]

Javni natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 9. 10. 2017. 13:59

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12 i 16/17) i odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 154/14 i 7/17) Osnovna škola Kostrena, Kostrena, Žuknica 1, zastupana po ravnateljici Biserki Miškulin, prof. raspisuje dana 9. listopada 2017. godine

 [više]

Javni natječaj za radno mjesto domara - ložača/ice na neodređeno, puno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 23. 8. 2017. 11:08

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola Kostrena, Kostrena, Žuknica 1, zastupana po ravnateljici Biserki Miškulin, prof. raspisuje dana 23. kolovoza 2017. godine 

JAVNI NATJEČAJ 

za radno mjesto 

DOMAR - LOŽAČ/ICA (M/Ž) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

Uvjeti: - opći i posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17), Pravilniku o radu Osnovne škole Kostrena i Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/14 i 20/15) 

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti: 

- životopis 

- dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu 

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu (ne starije od 30 dana) 

- uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije  od 6 mjeseci) 

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja prema Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/14 i 20/15) 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. 

Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu. 

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. 

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole. 

Natječaj će biti otvoren do 31. kolovoza 2017. godine. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na sdresu: 

Osnovna škola Kostrena, Žuknica 1, 51221 Kostrena s naznakom "ZA NATJEČAJ"

Klasa: 112-07/17-04/3 

Urbroj: 2170-55-01-17-1 

Kostrena, 23. kolovoza 2017. godine 

Ravnateljica:

Biserka Miškulin, prof.

 [više]

Javni natječaj za radno mjesto računovođe/računovotkinje na neodređeno puno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 2. 2. 2017. 09:09

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola Kostrena, Kostrena, Žuknica 1, zastupana po ravnateljici Biserki Miškulin, prof. raspisuje dana 2. veljače 2017. godine 

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

RAČUNOVOĐA/RAČUNOVOTKINJA ŠKOLE (M/Ž) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno.

 [više]

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TAJNIKA/ICE NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 4. 1. 2017. 12:48

Temeljem članaka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 i 152/14) Osnovna škola Kostrena, Kostrena, Žuknica 1, zastupana po ravnateljici Biserki Miškulin, prof. raspisuje dana 4. siječnja 2017. godine 

JAVNI NATJEČAJ 

za radno mjesto 

TAJNIK/ICA ŠKOLE (M/Ž) - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno do povratka djelatnice s bolovanja.

 [više]

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku

Autor: Mirna Kregar Vidović, 18. 10. 2016. 14:05

Temeljem članka 105. i 107  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14 ) Osnovna škola Kostrena, Kostrena, Žuknica 1, zastupana po ravnateljici Biserki Miškulin, prof.  dana 18. listopada  2016. godine objavljuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

                                 

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU (M/Ž)  na određeno, puno radno vrijeme od 40 sata tjedno (1 izvršitelj/ica) zbog povećanog obima posla.

 [više]

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave

Autor: Mirna Kregar Vidović, 18. 10. 2016. 14:00

Temeljem članka 105. i 107  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14 ) Osnovna škola Kostrena, Kostrena, Žuknica 1, raspisuje dana 18. listopada 2016. godine

NATJEČAJ

za radno mjesto

                                

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE (M/Ž)  na određeno, puno radno vrijeme od 40 sata tjedno (1 izvršitelj/ica) do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta

 [više]

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave

Autor: Mirna Kregar Vidović, 18. 10. 2016. 13:51

Temeljem članka 105. i 107  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14) Osnovna škola Kostrena, Kostrena, Žuknica 1, raspisuje dana 18. listopada 2016. godine

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE (M/Ž)  na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sata tjedno (1 izvršitelj/ica) zbog upražnjenosti radnog mjesta

 

 [više]

Natječaj za radno mjesto spremačice Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirna Kregar Vidović, 13. 10. 2016. 14:11

Temeljem članka 107. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i članka 8. Pravilnika o radu OŠ Kostrena Osnovna škola Kostrena raspisuje dana 13. listopada 2016. god.

 

                                                NATJEČAJ

                                             za radno mjesto

 

1.SPREMAČ/ICE  na određeno, puno radno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja  – 1 izvršitelj/ica  

 

 [više]

Natječaj za radno mjesto spremačice

Autor: Mirna Kregar Vidović, 20. 5. 2016. 14:07

Temeljem članka 107. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i članka 8. Pravilnika o radu OŠ Kostrena Osnovna škola Kostrena raspisuje dana 20. svibnja 2016. god.

 

                                                NATJEČAJ

                                             za radno mjesto

 

SPREMAČ/ICE  na neodređeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica  

 

 [više]

Natječaj za radno mjesto učiteljice razredne nastave u produženom boravku

Autor: Mirna Kregar Vidović, 15. 2. 2016. 10:09

Temeljem članka 105. i 107  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14 ) Osnovna škola Kostrena, Kostrena, Žuknica 1, raspisuje dana 15. veljače 2016. godine

NATJEČAJ

za radno mjesto                  

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU (M/Ž)  na određeno, puno radno vrijeme od 40 sata tjedno (1 izvršitelj/ica) zbog povećanog obima posla do 10.06. 2016.

 [više]

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

Autor: Administrator , 16. 11. 2015. 11:00

Na temelju članka 126. stavaka 1.-3.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) i članka 62. i 63. Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole Kostrena raspisuje:

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Oglasna ploča
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Studeni 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Lista linkova je prazna
Korisni linkovi
Anketa
Mislim da će titulu NAJ-RAZREDA osvojiti:

Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Osnovna škola Kostrena / Žuknica 1, HR-51221 Kostrena / www.os-kostrena.skole.hr / ured@os-kostrena.skole.hr
preskoči na navigaciju